Jarmark chutí

Datum konání: 24.9.2021

Místo konání: Teplice, lázeňská kolonáda a Dům kultury

Studentky: 2.Z + 2.U

Pedagogický doprovod: M. Hanzlíčková, DiS., Mgr. R. Šrámková, Mgr. Z. Vernerová, Mgr. L. Bicanová

Cílová skupina: laická veřejnost 

Účel akce: prezentace školy, prezentace oborů vyšší školy DNT, DVS. Kromě toho se studentky aktivně účastnily odborných přednášek o problematice výživy. Akce byla velmi zdařilá, pozitivní ohlas ze strany laické veřejnosti, organizátorů akce (společnost ALWAC, a.s.)  a samotných studentek.