Regionální kolo psychologické olympiády

Regionální kolo psychologické olympiády se konalo 20. března 2019 na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě.

Soutěž je koordinovaná MŠMT a je určena pouze žákům zdravotnických škol.  Žáci oborů Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Masér sportovní a rekondiční a Masér ve zdravotnictví prezentovali své práce – eseje, úvahy, vyprávění, dramatické příběhy na téma „Síla okamžiku“. V posluchárně zdravotnické školy byla vhodná výzdoba a úprava učebny pro přijetí zástupců všech zdravotnických škol v Ústeckém a Libereckém kraji.

Všichni účastnici byli vzorně připraveni, jejich zpracování bylo vždy promyšlené, rétorické schopnosti na úrovni úspěšných středoškoláků. Letošní téma bylo pojato opravdu hodně emocionálně. Příběhy o úmrtí milovaného dědečka, odchod babičky ze života, léčba onkologicky nemocné sestry či potrat vytouženého děťátka zasáhly nejedno srdce.

Porota ve složení Mgr. Ilona Kopecká, PhDr. Pavel Adamec, Mgr. Hana Elexová měla těžkou úlohu vybrat nejlepší. 1. místo patřilo Adéle Lepeyové z Chomutova. 2. místo obsadil Marek Šams z Teplic a třetí si odnesla Zuzana Malečková z Liberce. Porota se rozhodla udělit i zvláštní ocenění Anně Špringlové, která pohovořila o svém handicapu.

Celou soutěž moderovala PaedDr. Soňa Valušková. Za bezchybnou přípravu a průběh soutěže odpovídala Mgr. Alena Pješčáková. Zahájení bylo v rukou žákyň 4. ročníku pedagogické školy pod taktovkou Mgr. Dagmar Zelenkové. Vyhlašování výsledků soutěže hudebně doprovázela žákyně zdravotnické školy fanfárami.

Děkovný dopis jsme obdrželi od celostátní předsedkyně předmětové komise psychologie Mgr. Ilony Kopecké.