Školní kolo psychologické olympiády

Školní kolo psychologické olympiády se konalo 24. 1. 2019 .Žáci oborů Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Masér kondiční a rekondiční se rozhodli poměřit své síly v rétorických schopnostech na společné téma „Síla okamžiku“. V posluchárně školy se sešlo 12 soutěžících a odborná porota. Atmosféra byla velmi tvořivá, přívětivá a zdravě soutěživá.Žáci prokázali schopnost diskutovat a respektovat názory ostatních.Z reakcí žáků bylo zřejmé,  že školní kolo psychologické olympiády vnímali jako přínosnou školní aktivitu. Komentáře poroty byly podporující a spravedlivě hodnotící. Vítězové se sejdou na regionálním kole psychologické olympiády, které se uskuteční v tomto roce 2019 na naší škole.