Program AFS

Tento program umožňuje více než 60 let (v ČR od roku 1990) žákům a studentům naučit se v zahraničí minimálně jeden nový jazyk a stát se součástí hostitelské rodiny a nové kultury. Během studia v hostitelské zemi se seznámí s odlišným stylem výuky a získají spoustu nových poznatků a zkušeností i přátel. Každý student má svého garanta, který se o něho aktivně zajímá a pomáhá mu. Tyto zkušenosti mohou mít vliv na lepší uplatnění v životě než dobré známky. Důraz je kladen také na samostatnost, tzn. umění se o sebe postarat, naučí se spoléhat sami na sebe. V nabídce je v současné době 65 zemí, hrazeno je vše kromě kapesného. Toto vše podporuje mezikulturní vzdělávání.  

Podrobnosti o programu AFS najdete na stránkách https://www.afs.cz.

Ve školním roce 2017/2018 v naší škole ve třídě 3.L v rámci programu AFS studuje 1 zahraniční studentka Nichakorn Thamrongvitsava

Ve školním roce 2016/2017 v naší škole v rámci programu AFS studovali 2 zahraniční studentky – ve třídě 3.D je Phansachon Buapum a ve třídě 3.L Ayako Higuchi.