Projekt INVOŠ

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1.2.2012 příjemcem grantu z OP VK ESF s názvem Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ

 

Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ.12.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.1
Název oblasti podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Číslo výzvy: 32
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IPo – oblast podpory 2.1
Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ
Zkrácený název projektu: INVOŠ
Název projektu anglicky: Innovation and modernization of education and practical training for VOŠ (Higher Professional Schools)
Zahájení projektu: 1.2.2012
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců
Ukončení projektu: 31.1.2014
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0001