GOAL

PROJEKT GOAL

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se jako partner zapojila do realizace projektu GOAL.

Souhrnné informace o projektu

Realizace projektu:

1. 2. 2015 – 31. 1- 2018 (3 roky)

Zapojení partneři projektu:

– Belgie – koordinátor: vlámské ministerstvo školství – oddělení pro další vzdělávání + 2 poradenská centra pro dospělé (Bruggy a Ghent)

– Česká republika: Národní ústav pro vzdělávání + 2 regionální poradenská centra (CUOK Olomouc + VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace)

– Island: Education and Training service center + 2 poradenská centra

– Litva: Qualifications and VET Development Centre

– Nizozemsko: ministerstvo školství, kultury a vědy + The Reading & Writing Foundation

– Slovinsko: ministerstvo školství, vědy a sportu + institut pro vzdělávání dospělých + institut pro odborné vzdělávání

– Turecko: General Directorate of Life Long Learning

Projektová aktivita CUOK:

Vytvořit a zahájit činnost Kariérového poradenského centra.

Ověřit nástroje pro poskytování služeb kariérového poradenství na cílové skupině.

Projektová aktivita v ČR:

Rozšíření služeb Center celoživotního vzdělávání o služby kariérového poradenství 

Vývoj a ověření nástrojů pro poskytování služeb kariérového poradenství

Vzdělávání kariérových poradců

Aktivity projektu obecně:

Vybudování a prohlubování sítí kontaktů se strategickými partnery

Vývoj poradenských nástrojů

Rozvoj poradenských kompetencí usnadňujících poradcům komunikaci s touto cílovou skupinou

Vytváření strategií pro získávání a motivaci klientů

Zabezpečení kvality poradenských služeb

Cílová skupina projektu:

Dospělí

Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání či osoby s nízkou kvalifikací

Osoby se ztíženou sociální situací (imigranti, národností menšiny, osoby po výkonu trestu, apod.)

Dlouhodobě nezaměstnaní

Jaké jsou důvody pro rostoucí potřeby kariérového poradenství?

Nepředvídatelná dynamika trhu práce, jeho globalizace

Vysoká míra nezaměstnanosti, prohlubování sociální nerovnosti

Zvyšující se požadavky zaměstnavatelů (kvalifikační, kompetenční)

Nejistota jedné profesní kariéry (39 % absolventů SŠ pracuje v jiném oboru do 3 let od ukončení studia)

Vzniknou nová povolání a nové typy práce

Člověk si bude vytvářet pracovní pozici sám

 

Centrum kariérového poradenství pro Ústecký kraj

Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most

Email: karieroveporadenstvi.most@gmail.com

Telefon: 728 698 748, 728 689 197

Provoz poradny: středa 13:00 – 17:00 hod.

 

Více o projektu GOAL najdete na stránkách NÚV.