Doplňující informace pro uchazeče dle Lex Ukrajina

Doplňující kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny – ve formátu PDF

Úpravy přijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem – ve formátu PDF

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury – ve formátu PDF

Úprava podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a konání testu z matematiky v ukrajinském jazyce – ve formátu DOCX.

Čestné prohlášení o vzdělání získaném na Ukrajině – ve formátu DOCX.

V Mostě 13. ledna 2023

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy