Informace k náhradnímu/opravnému termínu maturitních zkoušek – PODZIM 2021

Harmonogram ústní maturitní zkoušky –  budova A (pozor, změna), budova B

Harmonogram praktické maturitní zkoušky –  ve formátu PDF

Harmonogram jednotlivé maturitní zkoušky –  ve formátu PDF

 

Sdělení MŠMT k podzimnímu termínu MZ –  ve formátu PDF

Informace pro maturanty, kteří přistupují ve školním roce 2020/2021 k MZ v podzimním termínu vyplývající z OOP č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Formulář přihlášky k maturitní zkoušce – ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR, JMZ PMP

Charakteristika profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkouškyČeský jazyk a literatura, Cizí jazyk

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC (odevzdat společně s přihláškou k MZ v podzimním termínu)