Informace k náhradnímu/opravnému termínu maturitních zkoušek – PODZIM 2022

Informace k opravnému/náhradnímu termínu –  ve formátu PDF

Formulář přihlášky k maturitní zkoušce – ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkoušky – OAELPMPPLPSZAZLMSZMSR

Zásady hodnocení maturitní zkoušky – OAELPMPPLPSZAZLMSZMSRJMZ PMP

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury – písemná částústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka – písemná částústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Studijní opory ČJL – maturitní četba 

Formulář Žákovský seznam literárních děl – ve formátu DOCX