Projektový den – Fyzikální praktikum

Ve dnech 11. 6. 2021 a 14. 6. 2021 se uskutečnila fyzikální praktika v rámci projektového vyučování ve třídách 1.M a 3.M.  

V první části se žáci věnovali ergonometrii. Ověřovali hypotézy Leonarda da Vinci o ideálních rozměrech lidského těla. Ve druhé části žáci vyráběli galvanické články s využitím různých druhů ovoce a zeleniny. Třetí část byla věnována optice. Žáci nejprve sestavili model setrvačníku pomocí stavebnic Merkur a připravili barevné kotouče. Roztáčením ověřovali teorie o míchání barev.

Akce byly pozitivně hodnoceny ze stran učitelů i žáků.

I. Císařová, J. Mindošová