Informace k 1. kolu přijímacího řízení na VOŠ

Vážení uchazeči,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a k posunutí termínů maturitních zkoušek dochází k úpravě 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání na VOŠ.

Termín podání přihlášek       31. 5. 2020

Termín přijímacího řízení      29. 6. – 30. 6. 2020

Zveřejnění výsledků na webu školy  1. 7. 2020

Přijímací řízení proběhne distančně. Podklady, které nebudou doloženy u přihlášky, je nutné doložit nejpozději do 29. 6. 2020 nejlépe poštou. Správní poplatek se bude hradit bezhotovostně převodem na účet dle instrukcí uvedených v dopise o zahájení přijímacího řízení.

Ing. Jitka Hašková

Ředitelka školy