Diplomovaná dětská sestra

Od školního roku 2019/2020 naše škola otevírá nový vzdělávací program Diplomovaná dětská sestra.

Absolvent získá profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií. Na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem je schopen zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení.

Obor lze studovat v denní i kombinované formě studia.

Je zakončen absolutoriem a student získá titul Diplomovaný specialista v oboru dětská sestra (DiS.).

Více informací o vzdělávácím programu zde – denní forma vzdělávání, kombinovaná forma vzdělávání