Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Škola Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Adresa školy včetně PSČ Zdeňka Fibicha 2778/20, Most,  434 01
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 417 637 477 linka 9, www.vos-sosmost.cz
Obor vzdělání – název  KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení termín 2. kola přijímacího řízení 
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Praktická sestra 53-41-M/03 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Sociální činnost 75-41-M/01 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019
Ošetřovatel 53-41-H/01 denní 15 16. 5. 2019 27. 5. 2019

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě průměrného prospěchu z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Pro maturitní obory nesmí být žádný předmět hodnocen stupněm nedostatečný.

Podmínkou pro přijetí u zdravotnických oborů je potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání.

Přihlášku je možno odevzdávat do 16. 5. 2019 na sekretariátu školy nebo je možno poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise.
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

V Mostě 30. 4. 2019

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy