Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Škola Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Adresa školy včetně PSČ Zdeňka Fibicha 2778/20, Most,  434 01
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 417 637 477 linka 9, www.vos-sosmost.cz
Obor vzdělání – název  KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení termín 2. kola přijímacího řízení 
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 16 27. 5. 2022 30. 5. 2022
Sociální činnost 75-41-M/01 denní 10 27. 5. 2022 30. 5. 2022
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 denní 5 27. 5. 2022 30. 5. 2022

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě průměrného prospěchu z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Pro maturitní obory nesmí být žádný předmět hodnocen stupněm nedostatečný.

Podmínkou pro přijetí u zdravotnických oborů je potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání.

Přihlášku je možno odevzdávat do 27. 5. 2022 na sekretariátu školy nebo je možno poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise.
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

V Mostě 18. 5. 2022

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy