Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury

Kurzy budou probíhat v období od 1. 2. 2021 do 15. 3. 2021 online formou.

Koncem tohoto pracovního týdne Vám zašleme na e-mail, který jste zadali v přihlášce údaje k přihlášení do online výuky a další informace ohledně organizace kurzů.

Každý kurz je v rozsahu 10 hodin. Zájemce si může vybrat kurz dle svého zájmu a potřeby.

Přihlášení do kurzu již není možné.

1) Matematika

  • vždy ve středu  od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
  • zahajujeme ve středu 3. 2. 2021
  • cena za přípravný kurz celkem 400,- Kč

2) Český jazyk

  • vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
  • zahajujeme v pondělí 1. 2. 2021
  • cena za přípravný kurz celkem 400,- Kč

Placení

Kurz musí být uhrazen předem, nejpozději do 25. 1. 2021 a to převodem na účet školy:

  • číslo účtu 3295460277/0100 KB Most,
  • variabilní symbol evidenční číslo přihlášky,
  • specifický symbol pro matematiku 602 259,
  • specifický symbol pro český jazyk 602 260.

Pokud uchazeč využije nabídky pro oba kurzy, uvede do SS obě čísla.

Do textu pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka.