Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury

Kurzy budou probíhat v období od 17. 2. 2020 do 18. 3. 2020 na obou budovách školy, proto si zájemce podle oboru střední školy může zvolit budovu, ve které dané vzdělávání probíhá.

Budova A (Obchodní akademie a Střední pedagogická škola) – obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum

Budova B (Střední zdravotnická škola) – obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Masér ve zdravotnictví, Sociální činnost

Každý kurz je v rozsahu 10 hodin. Zájemce si může vybrat kurz dle svého zájmu a potřeby.

Do kurzů bylo možné se přihlásit do 27. ledna 2020.

Na obou budovách budou probíhat kurzy následovně:

1) Matematika

 • vždy ve středu  od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
 • zahajujeme ve středu 19. 2. 2020
 • cena za přípravný kurz celkem 400,- Kč

2) Český jazyk

 • vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
 • zahajujeme v pondělí 17. 2. 2020
 • cena za přípravný kurz celkem 400,- Kč

Placení

Kurz musí být uhrazen předem, nejpozději do 31. 1. 2020 a to

 1. hotově na pokladně školy
  • budova A – Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
  • budova B – J.E. Purkyně 272 , 434 01 Most
 2. převodem na účet školy, číslo účtu 3295460277/0100 KB Most, variabilní symbol evidenční číslo přihlášky, specifický symbol pro matematiku 602 259, specifický symbol pro český jazyk 602 260. Pokud uchazeč využije nabídky pro oba kurzy, uvede do SS obě čísla. Do textu pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka.