Informace k jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce 3. a 4. 5. 2021

Milí uchazeči a vážení rodiče,

od  12. dubna 2021 budeme rozesílat pozvánky a informace k jednotné přijímací zkoušce na OA, SPgŠ a SZŠ a školní přijímací zkoušce pro obor PMP na SPgŠ.

Jedná se o soubor dokumentů:

  1. pozvánka z Cermatu – zadavatele jednotné přijímací zkoušky, na které je vygenerováno číslo zkušební učebny, podle kterého Vás budeme shromažďovat do skupin před budovou školy a poté rozřazovat do tříd,
  2. zahájení správního řízení  + pozvánka od školy – kde je vaše registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, 
  3. pro obor PMP – zahájení správního řízení + pozvánka od školy – kde je vaše označení skupiny, do které jste zařazeny pro školní přijímací zkoušku (2. strana – vyznačeno růžovou barvou)
  4. podmínky ochrany zdraví pro přijímací zkoušku, ze kterých vyplývá, že musíte být před vstupem do školy před přijímací zkouškou testováni. O test můžete požádat na domovské základní škole nebo ve veřejném testovacím zařízení. Kdo nesplňuje podmínky testování, musí přinést jiné potvrzení, viz obsah tohoto dokumentu zde.

Těšíme se na Vás.

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy