Certifikovaný zájem o studium

Prokažte zájem o studium na naší škole. Formou plnění zadaných úkolů v odborné vědomostní aktivitě získejte certifikát, kterým doložíte zájem o obor vzdělání, na který podáváte přihlášku.

ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL/AKTIVNÍ UCHAZEČ

OA, SPgŠ a SZŠ připravila pro absolventy základních škol, kteří se budou ve školním roce 2020/2021 ucházet o přijetí ke studiu na obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, možnost prokázat hlubší zájem o obor formou plnění zadaných úkolů v odborné vědomostní aktivitě. Úspěšným vyřešením zadaných úkolů získá uchazeč certifikát, kterým dokládá zájem o obor vzdělání, na který podává přihlášku.

Certifikát lze získat a uplatnit v rámci přijímacího řízení na tyto obory vzdělání:

Ekonomický základ – Obchodní akademie, Ekonomické lyceum

Pedagogický základ – Pedagogické lyceum

Zdravotnicko-sociální základ – Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Sociální činnost, Masér ve zdravotnictví

JAK CERTIFIKÁT ZÍSKAT?

V termínu od 1. 12. 2020 do 1. 3. 2021 se na portálu https://zajem.vos-sosmost.cz zaregistrujte a spusťte vědomostní aktivitu, která odpovídá zvolenému oboru vzdělání. Po jejím úspěšném vyřešení si vytiskněte certifikát o úspěšném absolvování. Návod ve formátu PDF.

JAK CERTIFIKÁT UPLATNIT V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?

Vytištěný certifikát přiložte k přihlášce na střední školu (platí jen pro obory OA, SPgŠ a SZŠ Most). Splněním této podmínky se certifikát stává jedním z kritérií přijímacího řízení s váhou 5 %.

V případě volby dvou oborů na jedné škole stačí doložit jeden certifikát. Příklad: Obchodní akademie a Ekonomické lyceum – jen jeden certifikát Ekonomický základ – zohledněn v obou oborech.

V případě volby dvou oborů na různých školách je nutné doložit certifikáty dva. Příklad: Pedagogické lyceum a Zdravotnické lyceum – jeden certifikát Pedagogický základ a jeden Zdravotnicko-sociální základ.