Ročníkové práce

Souhlas vedoucího ročníkové práce s tématem práce – ve formátu DOC. Termín odevzdání 15. 10. 2018.

Informace k formě a obsahu ročníkové práce – ve formátu PDF

Šablona ročníkové práce – ve formátu DOCX