Maturitní zkouška – jaro 2020

Informace MŠMTžádost o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020

Termíny a způsob předání maturitních vysvědčeníve formátu PDF

Harmonogram ústních maturitních zkoušek4.E, 4.K, 4.C, 4.D, 4.I (úprava 8. 6. 2020), 4.L, 4.A, 4.B, 4.H, 4.M, 4.O

Průvodce maturitní zkouškou z CZJve formátu PDF

Průvodce maturitní zkouškou z MAT, MAT+ve formátu PDF

Průvodce maturitní zkouškou z ČJLve formátu PDF

Harmonogram praktických maturitních zkoušek4.E, 4.K, 4.C, 4.D, 4.I, 4.L, 4.A, 4.B, 4.H, 4.O

Harmonogram obhajob maturitních prací4.K, 4.M (25. 5. 2020), 4.M (26. 5. 2020)

Sdělení MŠMT –  jednotné zkušební schéma, přílohy k jednotnému zkušebnímu schématu

Formulář Žádost o nahrazení standardizované zkoušky z ANJ u MZ – ve formátu DOC

Maturitní zpravodaj č. 52/2019ve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušky 2020ve formátu PDF (aktualizováno 13. 5. 2020)

Informace k maturitní zkoušce 2020ve formátu PDF (aktualizováno 13. 5. 2020)

Informace k maturitní zkoušce 2020 v opravném a náhradním termínuve formátu PDF (aktualizováno 13. 5. 2020)

Harmonogram maturitních zkoušek 2020ve formátu PDF (aktualizováno 14. 5. 2020)

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –   Konkrétní termíny didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky