Maturitní zkouška – jaro 2020

Formulář Žádost o nahrazení standardizované zkoušky z ANJ u MZ – ve formátu DOC

Maturitní zpravodaj č. 52/2019ve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušky 2020ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2020ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2020 v opravném a náhradním termínuve formátu PDF

Harmonogram maturitních zkoušek 2020ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –   Konkrétní termíny didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky