Informace specifické pro prvomaturanty SZŠ

Sdělení MŠMT a Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 pro obor vzdělání Zdravotnický asistent a Sociální činnost –  ve formátu PDF

Vzor žádosti o prominutí DT (odevzdat s přílohami a čestným prohlášením do 17. 5. 2021) – ve formátu DOC

Didaktické testy ve školním roce 2020/2021 – čestné prohlášení ne/konání DT

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021 – ve formátu PDF

Praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Zdravotnický asistent – v případě neuspokojivé epidemiologické situace bude uskutečněna místo reálného pracoviště ve zdravotnickém zařízení v odborné učebně ve škole