Informace k náhradnímu/opravnému termínu maturitních zkoušek – JARO 2021

Informace pro maturanty, kteří přistupují k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 v opravném/náhradním termínu vyplývající z OOP č. j. MSMT 3267/2021-3ve formátu PDF

Harmonogram maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF (aktualizace 22. 3. 2021)

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Metodika MŠMT k Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částiřádný termín

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR, JMZ PMP

Charakteristika profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkouškyČeský jazyk a literatura, Cizí jazyk

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC (odevzdat do 30. 4. 2021)