Informace k mimořádnému termínu pro didaktické testy ve školním roce 2020/2021

Sdělení MŠMT a Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 k mimořádnému termínu (v případě onemocnění Covid-19/nařízené karantény v době řádného termínu DT) –  ve formátu PDF

Vzor žádosti o mimořádný termín DT (odevzdat s přílohami do 27. – 31. 5. 2021)ve formátu DOC

Vzor přihlášky k maturitě pro mimořádný termín – ve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částimimořádný termín