Informace k mimořádnému termínu pro didaktické testy ve školním roce 2020/2021

Dodatek k opatření obecné povahy pro maturitní zkoušky – navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek

Informace k mimořádnému termínu didaktických testů –  ve formátu PDF

Metodika k opatření obecné povahy –  ve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částimimořádný termín