Mimořádné opatření od 10. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví od čtvrtka 10. září 2020 nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, ústenky, šátky) ve vnitřních prostorách školy – chodby, vestibuly, jídelna (vyjma doby stravování). 

Toto nařízení se nevztahuje na ubytované žáky a studenty na domově mládeže.

Žádám všechny žáky, studenty a pracovníky školy, aby toto nařízení respektovali a zodpovědně dodržovali další hygienická opatření –  dezinfekci rukou, rozestupy, igelitové sáčky pro odložení roušek a jiných ochranných prostředků.

 

Ing. Jitka Hašková

Ředitelka školy