Mimořádné opatření k provozu školy od 12. 4. 2021

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021“  a „Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021“ pokračuje pro žáky denní a dálkové/kombinované formy vzdělávání v období od 12. 4. 2021 distanční online výuka.

Nadále je povoleno:

  • praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
  • individuální konzultace žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání,
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
  • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
  • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat.

Při jakékoliv aktivitě či přítomnosti žáků, studentů, učitelů a dalších osob ve škole je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19„.
 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek od 12. 4. 2021

Mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 12. 4. 2021

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy