Mimořádné opatření k provozu školy – aktualizace

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021“ a „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021“ pokračuje pro žáky denní formy vzdělávání v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 distanční online výuka.

Zkouškové období pro studenty VOŠ denní formy vzdělávání probíhá v termínu 8. 1. 2021 – 31. 1. 2021 dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

Zkouškové období pro studenty VOŠ dálkové/kombinované formy probíhá od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021 dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

Od 11. ledna 2021 je na VOŠ umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Provoz škol aškolských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19„.
 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

 

Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení č. 1377 od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 

 

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020“ bude probíhat rotační výuka dle následujícího harmonogramu – ve formátu PDF. Třídy, které nejsou uvedené v tabulce prezenční výuky, mají v daném týdnu výuku distanční.

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování, protože vzhledem k organizačnímu zajištění bude docházet k úpravám rozvrhů.

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

 

Od 25. 11. 2020 probíhá prezenční výuka 4. ročníků OA, SPgŠ a SZŠ Most a 3. ročníků VOŠ.

 

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení č. 1191 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1190 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Z rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. a následně dle Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 nařizuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Teoretická výuka denní, dálkové a kombinované formy se uskutečňuje distanční online formou prostřednictvím MS Teams dle předepsaného standardního rozvrhu. Tato výuka je dle školského zákona plnohodnotná a započítává se i do docházky.

Pondělí 26. října 2020 a úterý 27. října 2020 je vyhlášením ministra školství volným dnem. Ve dnech 29.října 2020 a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny. V tyto dny distanční výuka probíhat nebude. Posledním dnem výuky je pátek 23. října 2020.

Výuka bude znovu zahájena v pondělí 2. listopadu v zatím nejisté podobě.

 

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 jsou žáci a studenti zdravotnických a sociálních oborů oslovováni pro okamžitou pomoc  ve zdravotnických  a sociálních zařízeních. Vedení školy těmto žákům a studentům děkuje.

 

Přejeme pevné zdraví a sílu do dalších dnů.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy