Kariérové poradenství

Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

V rámci projektu OP VVV Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most škola svým žákům a studentům poskytuje kariérové poradenství.

Kariérové poradenství pro SŠ

Kariérovému poradenství pro OA, SPgŠ a SZŠ se věnuje Mgr. Eva Povová a poskytuje následující služby:

 • informace o pomaturitním vzdělávání
 • informace o vzdělávání v zahraničí
 • informace ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • skupinová práce s jednotlivými maturitními ročníky
 • individuální poradenství k pomaturitnímu vzdělávání
 • individuální poradenství pro žáky, kteří zvažují přestup na jiný obor vzdělání SŠ

Konzultační hodiny:

 • budova A – pondělí (sudé týdny) – 7. + 8. vyučovací hodina, kabinet C301
 • budova B – pondělí (liché týdny) – 7. + 8. vyučovací hodina, kabinet Z207

Na konzultaci je potřeba se předem domluvit na e-mailu povova (zavináč) vos-sosmost.cz.

 

Kariérové poradenství pro VOŠ

Kariérovému poradenství pro VOŠ se věnuje Mgr. Lenka Rucká a poskytuje následující služby:

 • informace o dalším vzdělávání na VŠ a VOŠ
 • informace o vzdělávání v zahraničí
 • informace ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • individuální poradenství k dalšímu vzdělávání na VŠ a VOŠ
 • individuální poradenství pro žáky, kteří zvažují přestup do jiného vzdělávacího programu VOŠ

Konzultační hodiny:

 • pondělí – 8. vyučovací hodina
 • budova A, kabinet C301

Na konzultaci je potřeba se předem domluvit na e-mailu rucka (zavináč) vos-sosmost.cz.