Účetní a daňová poradna

Obsahem kurzu je seznámení se s vedením daňové evidence a povinnosti podnikatele v oblasti účetní agendy, daňové agendy v praktické formě – práce s dokumentací, deník příjmů a výdajů, evidence pohledávek a závazků, mzdová evidence, výběr z daňových zákonů, agenda podnikatele. Absolvent kurzu bude schopen samostatně vést účetní agendu pro malé a střední podnikatele.

Vstupní předpoklady: minimálně ukončené základní vzdělání.

Cílová skupina: drobní živnostníci, OSVČ, budoucí samostatní podnikatelé, občanská veřejnost.

Vstupní předpoklady: minimálně ukončené základní vzdělání.

Rozsah kurzu: 30 hodin (odpolední výuka – středa od 15:00 do 18:00).

Ukončení kurzu: závěrečná zkouška.

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Cena kurzu: 4 700,- Kč

Souhrnný leták ke stažení zde.