Podnikatelské minimum

Akreditovaný kurz Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže pod č.j. 21001/011-25.

Živnostenské podnikání, vedení daňové evidence a účetní agendy, personální činnosti, písemnosti podnikatele, marketingové činnosti.

Vstupní předpoklady: minimálně ukončené základní vzdělání.

Cílová skupina: program dalšího vzdělávání „PODMIN“ je určen pro přípravu posluchačů k zahájení vlastního podnikání, poskytne informace k založení a vedení firmy.

Rozsah kurzu: 50 hodin (odpolední výuka – pondělí, sobota).

Ukončení kurzu: závěrečná zkouška.

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Cena kurzu: 4 600,- Kč.

Souhrnný leták ke stažení zde.