Doučovací kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury

Kurzy budou probíhat v období od 10. 1. 2022 do 27. 1. 2022 online formou.

Každý kurz je v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Zájemce si může vybrat kurz dle svého zájmu a potřeby.

Přihlásit se do kurzů již není možné. Nyní zpracováváme přihlášky a budeme uchazeče kontaktovat s dalšími informacemi.

1) Matematika

 • vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
 • zahajujeme ve čtvrtek 13. 1. 2022, výuka dále pokračuje v tyto dny:
  • 20. 1. 2022
  • 27. 1. 2022
 • cena za přípravný kurz celkem 300,- Kč

2) Český jazyk

 • vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hodin – 2 vyučovací hodiny
 • zahajujeme v pondělí 10. 1. 2022, výuka dále pokračuje v tyto dny:
  • 17. 1. 2022
  • 24. 1. 2022
 • cena za přípravný kurz celkem 300,- Kč

Placení

Kurz musí být uhrazen předem, nejpozději do 31. 12. 2021 a to převodem na účet školy:

 • číslo účtu 3295460277/0100 KB Most,
 • variabilní symbol 602,
 • specifický symbol pro matematiku 263,
 • specifický symbol pro český jazyk 264.

Pokud uchazeč využije nabídky pro oba kurzy, uvede do SS obě čísla.

Do textu pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka.