Sportovní kurz Jesenice

Termín: 10.- 14.9.2018

Kde: Jesenice u Rakovníka, Areál pod kempem

Třída: třetí ročníky OA, SZŠ a specializace TEV 3.L

Průběh:

Studenti 3.ročníků se zúčastnili sportovního kurzu v Jesenici a to v celkovém počtu 84 studentů. Z toho 23 studentů dorazilo do Jesenice z Rakovníka na kole.

Od pondělí do pátku se studenti, rozděleni do náhodných 5 družstev, snažili získat co nejvíce bodů pro své družstvo. Celkem se soutěžilo v 11 různorodých disciplínách za velmi příjemného počasí.

Součástí kurzu byl i půldenní turistický výlet v délce 15 km a také cykloturistický výlet v délce 35 km.

Sportovní kurz probíhal v areálu souběžně i se specializačním kurzem z TVS, VVS a HVS.

Celý kurz proběhl bez problémů a byl moc vydařený.

Učitel: Tomáš Pátek