Sportovní den

Termín: 25. 6. 2018

Kde: budovy A i B

Třída: celá škola

Průběh:

Na závěr školního roku byl učiteli TEV připraven sportovní den na obou budovách škol. Studenti mezi sebou soutěžili ve 14 různorodých disciplínách a získávali pro své třídy co nejvíce bodu do týmové soutěže. Během soutěží byla pravá a nefalšovaná soutěžní atmosféra a všichni se snažili o co nejlepší výsledek.

Na budově nakonec nejvíce bodů získala třída 1.L a stala se tak celkovým vítězem.

Poděkování patří také třídě 2.L, která pomáhala při organizování soutěží.

Vyhlášení výsledků a předání sladkých odměn proběhlo v tělocvičnách obou budov za účasti vedení školy.

 

 

Učitel: Tomáš Pátek