Školní kolo psychologické olympiády

Školní kolo psychologické olympiády se konalo 17. 1. 2020. Žáci oborů Praktická sestra,  Zdravotnické lyceum, Masér kondiční a rekondiční  a Sociální činnost se rozhodli poměřit své síly v rétorických schopnostech na společné téma „Můj velký sen“. V posluchárně školy se sešlo 16 soutěžících a odborná porota. Odbornou  porota zastoupila PaedDr. Valušková Soňa, Mgr. Babáková Martina a Atmosféra byla velmi tvořivá, přívětivá a zdravě soutěživá. Žáci prokázali schopnost diskutovat a respektovat názory ostatních. Z reakcí žáků bylo zřejmé,  že školní kolo psychologické olympiády vnímali jako přínosnou školní aktivitu. Komentáře poroty byly podporující a spravedlivě hodnotící. Vítězové se sejdou na regionálním kole psychologické olympiády, které se uskuteční v tomto roce 2020 v Chomutově.  Reprezentovat nás pojedou žákyně z oboru Zdravotnické lyceum a Sociální činnost.

Výsledky:

Školní kolo psychologické olympiády

  1. místo Hofmanová Blanka        3. M
  2. místo Baldová Nikola               3. H
  3. místo Nguyenová Petra           

Zvláštní ocenění:

Meinlschmidt František    2.A