SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 75-32/N05 Sociálně právní činnost

Obor vzdělání

KKOV 75-32/N  Sociální práce a sociální pedagogika

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté  pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista v sociálně právní činnosti (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez klasifikace) s potvrzením od lékaře

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- potvrzení zaměstnavatele o praxi

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- délka praxe vyjádřená počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent vzdělávacího programu nachází uplatnění jako diplomovaný sociální pracovník v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve státní a nestátní sféře na těchto typových pozicích MPSV: koordinátor pečovatelské služby, odborný asistent v sociálních službách, odborný kontaktní pracovník v sociálních službách, odborný resocializační pracovník, odborný sociální pracovník, poradce v sociálních službách, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, samostatný resocializační pracovník, samostatný sociální pracovník, a to tak, aby sociální pracovník byl schopen porozumět příčinám vzniku sociálních problémů, které řeší, a sociálním podmínkám výkonu své profese.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- teorie a metody sociální práce

- sociální politika a sociální zabezpečení

- právo

2. Cizí jazyk - anglický, německý, ruský

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

Vzdělávání probíhá v souladu s Minimálními vzdělávacími standardy v sociální práci, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s požadavky kladenými na jednotlivé typové pozice.

1. Teoretická výuka probíhá 1x týdně v úterý nebo ve čtvrtek a 1x měsíčně v sobotu a neděli celý den.

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v předmětu odborná praxe v rozsahu 5-10 hodin za období

- souvislé praxe prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje ve 1. ročníku v rozsahu 1 týdne a ve 2. ročníku v rozsahu 1 týdne

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma