FIREMNÍ EKONOMIKA

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 63-41-N/11 Firemní ekonomika

Obor vzdělání

KKOV 63-4-N Ekonomika a podnikání

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista ve firemní ekonomice (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez lékařského potvrzení a klasifikace)

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- doklady o umístění v soutěžích MŠMT

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- umístění v soutěžích MŠMT

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent vzdělávacího programu Firemní ekonomika se uplatní v referentské či manažerské pozici s převážně ekonomickou náplní práce (finance, účetnictví, marketing, obchod) ve státních, soukromých a neziskových organizacích, v bankovnictví, pojišťovnictví, v auditorské činnosti, ve veřejné správě, ale i jako samostatný podnikatel nebo společník v obchodní korporaci.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- ekonomika podniku

- finanční právo

- firemní provoz

2. Cizí jazyk - anglický, německý

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

1. Teoretická výuka probíhá v týdenních intervalech dle učebního plánu čítajícího týdně 26-30 hodin

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v předmětu firemní provoz v rozsahu 4 hodiny týdně

- souvislé odborné praxe, která je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje na pracovišti ve vybraném zařízení v rozsahu:

1. ročník…..6 týdnů

2. ročník…..6 týdnů

3. ročník…..6 týdnů

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma

3. ISIC karta

- studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody, např. stravování, cestování, pojištění, slevy v obchodech a to v rámci celé Evropy