DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut

Obor vzdělání

KKOV 53-41-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut

Vzdělávání

vyšší odborné 3,5leté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista v oboru nutriční terapeut (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez klasifikace) s potvrzením od lékaře

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- potvrzení zaměstnavatele o praxi

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- délka praxe vyjádřená počtem bodů a procentuálním vyjádřením příbuznosti oboru

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb v rozsahu stanoveném zákonem č. 96/2004 Sb. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a jednotlivých populačních skupin, jako poradce pro sportovce. Po absolvování příslušného pedagogického vzdělání se může uplatnit jako přednášející odborných a praktických modulů v oblasti výživy, v programech dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, jako odborný učitel.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- léčebná výživa

- klinika nemocí a dietologie

2. Cizí jazyk - anglický, německý, ruský

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou vzdělávání, tzn. střídání denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání.

1. Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, s využitím informačních technologií. Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech (pátek-neděle) a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu.

2. Praktická výuka probíhá formou

- nutriční a dietologické praxe – od 2. ročníku 30-60 hodin za období 

- souvislé odborné praxe, která je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje na pracovišti zdravotnických/sociálních/lázeňských zařízení v rozsahu

1. ročník…..9 týdnů

2. ročník…..16 týdnů

3. ročník…..14 týdnů

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma