DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU

Vzdělávací program

KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut

Obor vzdělání

KKOV 53-41-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

Diplomovaný specialista v oboru nutriční terapeut (DiS.)

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán ve formátu PDF.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Podklady pro přijetí ke vzdělávání

- řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání na předepsaném tiskopisu (bez klasifikace) s potvrzením od lékaře

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení

- doklady o umístění v soutěžích MŠMT

2. Kritérium pro přijetí uchazečů

- průměrný prospěch z maturitní zkoušky

- umístění v soutěžích MŠMT

- součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Poplatek za přijímací řízení činí 100 Kč. Hradí se v den konání přijímacího řízení.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb v rozsahu stanoveném zákonem č. 96/2004 Sb. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a jednotlivých populačních skupin, jako poradce pro sportovce. Po absolvování příslušného pedagogického vzdělání se může uplatnit jako přednášející odborných a praktických modulů v oblasti výživy, v programech dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, jako odborný učitel.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- léčebná výživa

- klinika nemocí a dietologie

2. Cizí jazyk - anglický, německý

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

 

ORGANIZACE VÝUKY

1. Teoretická výuka probíhá v týdenních intervalech dle učebního plánu čítajícího týdně 32-35 hodin

2. Praktická výuka probíhá formou

- průběžné praxe v rozsahu 14-18 hodin týdně

- souvislé odborné ošetřovatelské praxe, která je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje na pracovišti ve vybraném zdravotnickém zařízení v rozsahu:

1. ročník…..6 týdnů

2. ročník…..6 týdnů

3. ročník…..6 týdnů

 

STUDENTSKÉ VÝHODY

1. Program Erasmus+

- škola umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe, studijní pobyty a stáže pro absolventy v zemích EU

- odbornou praxi ročně absolvuje v průměru 20 studentů naší školy především v Holandsku, Irsku, Německu, Islandu, Španělsku, Francii

- škola je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě

2. Licence Microsoft Office

- každý student má možnost licence MS Office k domácímu použití zdarma

3. ISIC karta

- studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody, např. stravování, cestování, pojištění, slevy v obchodech a to v rámci celé Evropy