Dotazník k volbě cizího jazyka pro studium VOŠ

Dle učebního plánu se od 1. ročníku vyučuje povinně jeden cizí jazyk. Doplňte požadované údaje a vyberte dle Vašeho zájmu cizí jazyk, který budete studovat. Z tohoto jazyka vykonáte zkoušku u absolutoria.

Škola nabízí:
1. pro denní formu vzdělávání anglický a německý jazyk
2. pro dálkovou formu vzdělávání anglický, německý a ruský jazyk
 
Váš e-mail: