Třídy VOŠ 2018/2019

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DVS

PMP

DNT

1.P Dvořáková 1.R Benešová 1.X Štefanková 1.U Hordějčuková 1.Y Doušová 1.Z Hanzlíčková
2.P Povová 2.R Budilová 2.X Vodrášková 2.U Dluhošová 2.Y Humlová 2.Z Šrámková
3.P Lisá 3.R Holčáková 3.X Štefanková 3.U 3.Y Turnovský 3.Z

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DVS

PMP

DNT

1.TD Dvořáková 1.RD Benešová 1.XD Štefanková 1.UK Hordějčuková 1.YD Doušová 1.ZK Hanzlíčková
1.VD Rucká 2.RD Budilová 2.XD Vodrášková 2.UK Dluhošová 1.WD Zwolinská 2.ZK Šrámková
2.TD Povová 3.RD Tichá 3.XD Štefanková 3.UK Potužáková 2.YD Zelenková 3.ZK
2.VD Henzlová   4.UK Dubová 2.WD Zelenková  
3.TD Humlová   3.YD Gabrielová