Důležité upozornění pro maturanty v opravném/náhradním termínu pro konání písemné práce z ČJL/CZJ

Legislativa, podle které se vloni nepsaly písemné práce z ČJL nebo CIJ, platila pouze pro školní rok 2019/2020.

Tzn. v letošním školním roce 2020/2021 tato situace už neplatí! Ten, kdo nemá z loňského školního roku úspěšně zakončenou některou z částí ČJL nebo CZJ (didaktický test nebo ústní zkoušku), a bude se letos hlásit k opravnému či náhradnímu termínu MZ, musí automaticky vykonat i písemnou práci v tomto předmětu.  Pro tuto písemnou práci vám zbývá 1 pokus (započítává se proběhlý jarní a podzimní termín MZ, pokud jste k němu byli přihlášeni).

Žáci, kteří mají úspěšně uzavřenou celou zkoušku z ČJL/CZJ, již zpětně nemusejí písemné práce vykonávat a přihlásí se jen k profilovým předmětům, v nichž byli neúspěšní.

Zároveň od poloviny října platí nová maturitní vyhláška a úprava školského zákona, podle níž ústní zkouška a písemná práce z ČJL nebo CZJ není již zkouškou společné části maturitní zkoušky, ale profilovou částí, která již nespadá pod Cermat (Cermat bude řešit již jen didaktické testy). Tyto zkoušky (kritéria, čas, termín, atd.) určuje sama škola (viz web školy).

Pro přihlášení k MZ je nutné použít nový formulář pro přihlášení k MZ.

Vzory přihlášek k maturitě pro náhradní/opravný termínverze s cizím jazykem, verze s matematikou