Testování ve škole od 17. 1. 2022

Na základě mimořádného opatření MZČR proběhne každé pondělí počínaje 17. lednem do odvolání screeningové testování žáků OA, SPgŠ a SZŠ Most.

V rámci stanovené třídnické hodiny (viz aktuální rozvrhy) se celá třída dostaví do určené učebny k provedení rychlého antigenního samotestu. Po celou dobu přítomnosti až do negativního výsledku testu musí mít žáci předepsanou ochranu dýchacích cest.

Test nemusí absolvovat pouze ti, kteří předloží PCR test (ne starší 72 hodin) nebo AGT test z veřejného místa (ne starší 24 hodin).  

Pokud bude zachycen žák s pozitivním výsledkem testu, bude odeslán domů. Jeho povinností je podrobit se konfirmačnímu PCR testování na základě SMS, kterou obdrží z centrálního systému. Žák (popř. zákonný zástupce) informuje o výsledku PCR testu třídního učitele.

Žáci, kteří nebyli v čase testování ve škole, se podrobí testování neprodleně při příchodu do školy na školním testovacím místě v prostorách školních knihoven na budově A a B. 

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 

Změna mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách s účinností od 17. 1. 2022

Leták pro rodiče k testování

Mimořádné opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022

Mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb s účinností od 17. ledna 2022

 

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy