Provoz škol od 22. 11. 2021

Ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ve škole screeningové testování žáků 1. vyučovací hodinu v rámci třídnické hodiny, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech. Třídnická hodina se vztahuje na všechny žáky střední školy (infografika).

Informace pro školy o testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15.11. 2021

V případě, že bude v učebně počet žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 15. 11. 2021 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 mění mimořádné opatření k testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách 

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25.10. 2021 a 1. 11. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 11. 2021 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu s účinností od 1. 11.2021

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 25. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 10. 2021 

 

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy