Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách

  • pro všechny osoby platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy,
  • žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni ve třídě,
  • pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.

V případě, kdy žák/student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13. 9. 2021

Změna mimořádného opatření ze dne 26. 8. 2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol s účinností od 13. 9. 2021

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN