Provoz DM 28. 9. 2021

Provoz domova mládeže dne 28. září 2021

Dne 28. září 2021 bude provoz domova mládeže nepřerušen, žáci a studenti mohou zůstat na ubytování, během dne bude probíhat výchovná a vzdělávací činnost.

Stravování bude zajištěno z vlastních zdrojů.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy