Výuka od 8. 6. 2021

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021“  a „Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021“ probíhá veškerá výuka (teoretická i praktická) v prezenční formě bez rotací.

Při jakékoliv aktivitě či přítomnosti žáků, studentů, učitelů a dalších osob ve škole je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19„, „Manuál k testování ve školách„, „Mimořádné opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 30. 4. 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 10. 5. 2021, ve znění mimořádného opatření ze den 17. 5. 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 24. 5. 2021„. 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest od 8. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb od 8. 6. 2021

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy