Aktuální informace k přijímacímu řízení OA, SPgŠ a SZŠ

Na základě opatření obecné povahy č. j. MŠMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č. j. MŠMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MŠMT-4337/2021-1) ředitelka školy rozhodla na základě obdrženého počtu přihlášek o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obory:

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví,
  • 75-41-M/01 Sociální činnost.

Uchazeči, kteří podali přihlášky na ostatní obory školy, budou konat jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku podle vyhlášených kritérií přijetí.

 

V Mostě 5. 3. 2021

 

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy