Výuka od 11. 1. 2021

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021“ a „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021“ pokračuje pro žáky denní formy vzdělávání v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 distanční online výuka.

Zkouškové období pro studenty VOŠ denní formy vzdělávání probíhá v termínu 8. 1. 2021 – 31. 1. 2021 dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

Zkouškové období pro studenty VOŠ dálkové/kombinované formy probíhá od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021 dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

Od 11. ledna 2021 je na VOŠ umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Provoz škol aškolských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19„.
 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy