Informace k hodnocení a vysvědčení za 1. pololetí

Hodnocení žáků středních bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

Žákům bude vydán výpis z vysvědčení poslední školní den za 1. pololetí školního roku 2020/2021 za předpokladu přítomnosti žáků ve školách ( 28. ledna 2021) nebo do 3 dnů až bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Obsah výpisu z vysvědčení bude zveřejněn taktéž v elektronické žákovské knížce.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy