Mimořádné opatření k výuce od 18. 11. 2020

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení č. 1191 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1190 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. do 20. 11. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1112 o přijetí krizového opatření s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 nařizuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Teoretická výuka denní, dálkové a kombinované formy se uskutečňuje distanční online formou prostřednictvím MS Teams dle předepsaného standardního rozvrhu. Tato výuka je dle školského zákona plnohodnotná a započítává se i do docházky.

Je povoleno pouze praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 jsou žáci a studenti zdravotnických a sociálních oborů oslovováni pro okamžitou pomoc  ve zdravotnických  a sociálních zařízeních. Vedení školy těmto žákům a studentům děkuje.

Přejeme pevné zdraví a sílu do dalších dnů.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy