Mimořádné opatření k provozu školy – aktualizace

Z rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. a následně dle Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 nařizuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Teoretická výuka denní, dálkové a kombinované formy se uskutečňuje distanční online formou prostřednictvím MS Teams dle předepsaného standardního rozvrhu. Tato výuka je dle školského zákona plnohodnotná a započítává se i do docházky.

Pondělí 26. října 2020 a úterý 27. října 2020 je vyhlášením ministra školství volným dnem. Ve dnech 29.října 2020 a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny. V tyto dny distanční výuka probíhat nebude. Posledním dnem výuky je pátek 23. října 2020.

Výuka bude znovu zahájena v pondělí 2. listopadu v zatím nejisté podobě.

 

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 jsou žáci a studenti zdravotnických a sociálních oborů oslovováni pro okamžitou pomoc  ve zdravotnických  a sociálních zařízeních. Vedení školy těmto žákům a studentům děkuje.

 

Přejeme pevné zdraví a sílu do dalších dnů.

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy