Aktuální informace k přijímacímu řízení OA, SPgŠ a SZŠ pro školní rok 2020/2021

Na základě nové právní úpravy v době nouzového stavu v ČR jsou známy tyto informace:

 • jednotná přijímací zkouška proběhne v pondělí 8. 6. 2020,
 • kritéria vyhlášená naší školou jsou v platnosti,
 • pro obor PMP
  • platí i kritérium ověření „talentu“ = ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy,
  • termín vykonání této části přijímací zkoušky je středa 3. 6. 2020 a čtvrtek 4. 6. 2020,
  • bližší informace obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce,
  • obsah zkoušky zůstává nezměněn,
  • pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte nejpozději 5 pracovních dnů před konáním této zkoušky, dále bude zveřejněna na webových stránkách školy,
 • jednotná přijímací zkouška se koná pouze jednou a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
 • stejně tak i školní přijímací zkouška u oboru PMP se bude konat pouze jednou,
 • náhradní termíny budou zveřejněné v pozvánce ke zkoušce.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutíve formátu DOC zde.

Informace k přijímání žáků do oboru s výučním listem Ošetřovatel

 • přijímací řízení bude uzavřeno k 30. 4. 2020 a od tohoto dne budou zveřejněné výsledky přijímacího řízení na webu školy a na vchodových dveřích obou budov školy,
 • rozhodnutí o přijetí bude vydáno v zákonných lhůtách podle zákona č. 135/2020 Sb.
 • zápisové lístky jsou přijímány v kanceláři budovy zdravotnické školy – ul. J. E. Purkyně 272, Most.

 

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy