Informace pro žáky a studenty školy

Na základě pokynu MŠMT „Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství“ bude možné realizovat od 11. 5. 2020 individuální konzultace pro závěrečné ročníky – tedy třídy 3.N, 4. ročníky SOŠ k maturitní zkoušce a 3. ročníky VOŠ k absolutoriu.

Podrobné informace zveřejníme až po vydání dalších pokynů MŠMT vztahující se k hygienickým pravidlům a dalším potřebným informacím.
Budeme zpracovávat harmonogram, který bude prioritně postaven pro maturitní předměty a pro předměty k závěrečné zkoušce, tak abychom dodrželi pokyny MŠMT.

Individuální konzultace pro nižší ročníky budeme plánovat až na červen 2020 a potřebné informace obdrží žáci pře svého třídního učitele.

Ing. Jitka Hašková

Ředitelka školy