Aktuální informace k ukončení vzdělávání na VOŠ absolutoriem ve školním roce 2019/2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR jsou známy tyto informace:

  • termín odevzdání absolventské práce  se nemění, tzn. 24. 4. 2020,
  • zkouškové období platí dle již vyhlášeného harmonogramu,
  • absolutoria budou probíhat v termínu od 1. 6. do 30. 6. 2020,
  • nový harmonogram absolutorií bude navržen po 24. 4. 2020 dle vývoje aktuální situace,
  • praktická zkouška 3.U proběhne ve školním prostředí,
  • slavnostní vyřazení bude v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mostě dne 1. 7. 2020.